Wczytuję dane...
Certyfikaty

Dlaczego warto zwracać uwagę na certyfikat FSC?


 

Certyfikat FSC oznacza zgodność działań ze standardami Dobrej Gospodarki Leśnej opracowanymi przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council (FSC).  

 

Poświadcza, że lasy z których wykonany jest produkt są zarządzane poprawnie na każdym etapie – od wysiania nasion w szkółkach leśnych, poprzez wszelkie zabiegi hodowlane i ochronne prowadzone w drzewostanach, do wycinki i sprzedaży drewna włącznie. Przedmiotem oceny akredytowanych audytorów, oprócz gospodarki leśnej, są zagadnienia z zakresu: ochrony przyrody, udostępniania lasów dla społeczeństwa, praw pracowniczych, planowania i dokumentowania działalności, relacji z lokalnym społeczeństwem i inne. 

 

Warto wybierać produkty drewniane oznaczone  logiem FSC. Dzięki temu popieramy producentów stosujących drewno z lasów certyfikowanych FSC gdzie w ich gospodarce brane są pod uwagę aspekty ekonomiczne i ekologiczne i jest zgodna ona  z międzynarodowymi zasadami i kryteriami FSC.